Tập huấn nâng cao năng lực Chuyển đổi số cho cán bộ công chức, viên chức huyện Lắk năm 2023

Sáng ngày 12/10, UBND huyện phối hợp với Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ công chức, viên chức và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó chủ tịch UBND huyện Dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Trong thời gian 01 ngày, các học viên đã được cán bộ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hướng dẫn về quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa các cấp theo Quyết định số 2603 ngày 22/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; quy trình phân loại, số hóa hồ sơ, hướng dẫn chuyển hồ sơ liên thông từ hệ thống iGate sang iDesk; hướng dẫn đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (Cổng dịch vụ công quốc gia); Bên cạnh đó, các học viên cũng đã được phổ biến một số giải pháp giúp nâng cao các chỉ số về tỷ lệ thanh toán trực tuyến, tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ số hoá hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính và một số nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng nhận thức đúng và đầy đủ hơn về công tác chuyển đổi số; mỗi học viên tham gia lớp tập huấn sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số, từng bước làm quen với chuyển đổi số, cài đặt và sử dụng các ứng dụng thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống, từ đó cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại địa phương góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn đồng thời thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023./.

Văn Hoan