Tập huấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện

Sáng ngày 27/12/2023,  UBND huyện phối hợp với VNPT Tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện năm 2023. Tham dự buổi tập huấn có đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban ngành đoàn thể liên quan của huyện và 48 học viên là Giám đốc các Hợp tác xã, Giám đốc doanh nghiệp và chủ các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn các học viên được nghiên cứu, trao đổi, báo cáo về các nội dung: Giới thiệu nền tảng chuyển đổi số oneSME – dành cho doanh nghiệp SME. Trong đó trọng tâm liên quan đến vấn đề quản lý văn bản điều hành; giải pháp ký số từ xa; hợp đồng điện tử; phần mềm quản lý bán hàng; giải pháp quản trị tổng thể cho hộ kinh doanh; thanh toán điện tử,… Giải pháp chữ ký số từ Xa CLOUD – CA VIETTEL; Dịch vụ hợp đồng điện tử – VCONTRACT; Dịch vụ Viettel Money. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh.

Thông qua tập huấn sẽ giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện tiếp cận được các giải pháp công nghệ, giải pháp chuyển đổi số theo từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của các doanh nghiệp, các hợp tác xã và hộ kinh doanh phục vụ nhu cầu quản lý, phát triển theo xu hướng chung, tạo tiền đề xây dựng một nền “kinh tế số, chính quyền số và xã hội số” ngày càng văn minh, hiện đại.

 H Yur Je