Chương trình truyền thanh ngày 31/7/2023


Huyện Lăk: hơn 1.400 ha lúa nước bị ngập lụt và nhiều đoạn bờ sông Krông Ana bị sạt lỡ