Chương trình truyền thanh ngày 30/7/2023


Hơn 700 ha lúa nước trên địa bàn huyện Lăk bị ngập lụt