Chương trình phát thanh ngày 28/10/2022

  1. Hội nghị chuyên đề về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện
  2. Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng tự vệ năm 2022
  3. Khai mạc hội thao truyền thống ngành giáo dục huyện Lăk lần thứ 39
  4. UBND huyện chỉ đạo tiêm phòng bệnh cho đàn lợn đợt 2/2022
  5. UBND huyện lấy ý kiến góp ý các dt đất phải thu hồi vì lợi ích quốc gia, công cộng
  6. Bảo hiểm xã hội huyện Lắk đối thoại với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động