Chương trình phát thanh ngày 02/11/2022

  1. Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ
  2. Triển khai đo đạc kiểm đếm hiện trạng đất đai và tài sản gắn liên trên đất thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tần khu vực trung tâm điểm du lịch Hồ Lăk
  3. Sôi nổi hội thao ngành GD-ĐT huyện Lắk năm 2022
  4. Bàn giao nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin
  5. Phát hiện và thu giữ số lượng lớn chó bị bắt trộm
  6. Em Y Xim Ndu –  Chủ dự án Du lịch sinh thái rừng gắn kết bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc tại Huyện Lắk và anh Phạm Ngọc Thắng – Bí thư huyện đoàn Lắk