Chương trình phát thanh ngày 20/4/2023- THỂ THAO

GIẢI BÓNG BÀN MỞ RỘNG CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4/1975 – 30/4/2023 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5 VÀ HỘI THI THỂ THAO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN LẮK LẦN THỨ XI NĂM 2023.