Chương trình phát thanh ngày 10/4/2023

  1. Khởi công dự án cấp nước và xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch tại huyện Lắk
  2. Dịch thuỷ đậu lây lan phức tạp tại nhiều Trường mầm non, tiểu học Đắk Lắk
  3. Cảnh báo 16 hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng
  4. Chuyên mục phổ biến pháp luật UBND huyện tăng cường PCCCR trong mùa khô