Thời sự huyện Lắk ngày 30/10/2023

  1. Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khoá XII nhiệm kỳ 2021 – 2026
  2. Các hộ dân tự nguyện bàn giao sớm mặt bằng để triển khai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm điểm du lịch Hồ Lăk./.