Thời sự huyện Lắk ngày 27/10/2023

  1. Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng các cấp, đợt XI năm 2023
  2. Hội thảo tham vấn về thực trạng và khuyến nghị cho bảo tồn nghề gốm truyền thống ở huyện Lăk
  3. Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân năm 2023
  4. Hội nghị đối thoại giữa Văn phòng đăng ký đất đai với tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai năm 2023
  5. Cụm thi đua số 2 – Tổng kết phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” năm 2023
  6. Xã Krông Nô họp ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển Kinh tế – Xã hội vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
  7. Hội thảo tham quan, đánh giá mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học
  8. Khắc phục sự cố sạt lở đất trên đèo Đăk Nuê
  9. Hiệu quả từ Nghị quyết 02 và Nghị quyết 05 tại xã nông thôn mới./.