Thời sự huyện Lăk ngày 30/03/2021

Nội dung:

  1. Đại hội thành viên HTX đồng nhất xã Buôn Triết lần thứ III, NK 2020 – 2025
  2. Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng
  3. Hội thi giao lưu “Tiếng việt của chúng em” sân chơi bổ ích  dành cho học sinh dân tộc thiểu số
  4. Huyện Lắk khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất năm 2021
  5. Khai giảng  lớp bời dượng lý luận chính trị dành cho hội CCB cơ sở đợt I/2021
  6. Sôi nổi hội thi “Rung chuông vàng Tiếng anh”
  7. Xe tải chở gạch làm sập cống thoạt nước gần cầu Buôn Pai A, xã Đăk Phơi