Thời sự huyện Lăk ngày 25/03/2021

Nội dung:

  1. Hội nghị trực tuyến quán triệt nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
  2. Hưởng ứng kêu gọi phát động của đồng chí Bí thư huyện uỷ, đã có 78 cá nhân và 5 tập thể ủng hộ tiền trồng hoa Ngũ Sắc bên ven Hồ Lăk
  3. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Đền ơn Đáp nghĩa
  4. Huyện Lăk huấn luyện tự vệ tại chỗ năm 2021
  5. Đại hội người cao tuổi xã Đăk Phơi lần thứ V, NK 2021 – 2026
  6. Người dân xã Bông Krang chủ động nguồn nước tưới cho vụ lúa Đông Xuân năm 2021
  7. Cựu chiến binh vượt khó làm kinh tế