Thời sự huyện Lăk ngày 29/5/2020

Nội dung chương trình:

  1. Đảng bộ xã Buôn triết tổ chức đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  2. Đại hội Đảng bộ xã Buôn tría lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  3. Đại hội chi bộ Bưu điện khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025