Thời sự huyện Lăk ngày 02/6/2020

Nội dung chương trình:

  1. Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng đợt I/2020
  2. Buôn bàng xã Đăk liêng tổ chức lễ đón nhận buôn văn hoá cấp huyện
  3. Xét xử lưu động đối tượng chống người thi hành công vụ
  4. Nông dân xã Đăk liêng tích cực sản xuất, chăm sóc lúa vụ hè thu năm 2020
  5. Phát triển du lịch huyện Lăk khởi nguồn từ bảo tồn và tôn tạo cảnh quan, gìn giữ môi trường sinh thái