Thời sự huyện Lăk ngày 28/02/2023

  1. Hội thao cán bộ, công chức, viên chức khối đảng tỉnh lần thứ XXI năm 2023 thành công tốt đẹp
  2. Lãnh đạo huyện thăm tặng quà ngành Y tế huyện nhân ngày thầy thuốc Việt nam 27/2
  3. Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022
  4. Buôn Dlei, xã Đăk Nuê đón nhận danh hiệu buôn văn hóa
  5. Nghiệm thu bàn giao thuyền độc mộc cho các hộ chủ thuyền
  6. Huyện Lắk: Sôi nổi ngày hội hiến máu nhân đạo đợt I/2023
  7. Lễ ra quân tháng thanh niên huyện Lắk năm 2023