Thời sự huyện Lăk ngày 24/02/2023

  1. Chi cục thi hành án dân sự huyện Lăk tiến hành cưỡng chế thi hành án tại xã Đăk Nuê
  2. Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khoá XII, HĐND xã Đăk Nuê khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  3. Đại hội công đoàn cơ sở xã Ea Rbin lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028
  4. Đại hội công đoàn cơ sở trường THCS Trần Quốc Toản, xã Ea Rbin
  5. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai xây mới thêm 08 phòng học
  6. Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII, HĐND Buôn Tría khóa XIII, NK 2021 – 2026
  7. Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khoá XII, HĐND xã Đăk Phơi khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  8. Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND huyện, HĐND thị trấn Liên Sơn khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  9. Khai mạc hội thao cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Đắk Lắk năm 2023