Thời sự huyện Lăk ngày 24/06/2021

  1. Đoàn giám sát về lãnh đạo, chỉ đạo nghị quyết 02 của ban thường vụ huyện ủy làm việc tại thị trấn Liên sơn
  2. Các đơn vị kết nghĩa trao tặng cây cho các buôn xã Đăk Phơi và Buôn Triết
  3. Huyện Lăk họp ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
  4. Đồng chí chủ tịch UBND huyện và phòng TNMT huyện hỗ trợ cây giống mít thái cho người dân buôn Pai Pi xã Đăk Nuê
  5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cấp phát 1700 cây mít thái cho bà con xã Đăk Nuê