Thời sự huyện Lăk ngày 22/06/2021

  1. Ban thường vụ huyện uỷ tổ chức hội nghị quán triển, triển khai NQ số 04; chương trinh số 07 của BCH đảng bộ tỉnh Đăk Lăk
  2. Hội nghị trực tuyến tổng kết 8 năm thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”
  3. Cơ quan huyện uỷ quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid 19
  4. Công an huyện Lăk phát động trồng hoa tạo cảnh quan môi trường
  5. Đoàn phát động quần chúng huyện làm việc với các buôn, xã Đăk Nuê
  6. Đơn vị kết nghĩa trao tặng cây cho buôn Đăr Ju
  7. Phụ nữ xã Đăk Liêng trồng đường hoa – chung tay làm  Xanh – Sạch – Đẹp môi trường