Thời sự huyện Lăk ngày 24/03/2023

  1. Đại hội Hội nông dân xã Buôn Tría lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028
  2. Đại hội Hội nông dân xã Bông Krang, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028
  3. Hội thi Bí thư chi bộ giỏi trong Công an huyện năm 2023
  4. Hội thi “Hùng biện tiếng Anh” dành cho học sinh Tiểu học cấp huyện năm học 2022-2023
  5. Ngày hội chạy Olympic và trò chơi dân gian xã Đăk Phơi
  6. Xã Yang tao cơ bản đảm bảo đủ nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp
  7. Xã Buôn Tría xử lý kịp thời hành vi đổ đất trái phép trên đất ruộng
  8. Hội trại chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM