Thời sự huyện Lăk ngày 22/03/2023

 1. Hội nghị học tập, quán triệt nội dung chuyên đề 2023
 2. Các đồng chí UVBTV trồng 11 cây hoa Ban tại hoa viên huyện
 3. HTX sản xuất và dịch vụ nông ngư nghiệp Thái Hải tổ chức Đại hội thường niên tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022
 4. Hội nghị lấy ý kiến góp ý dựa thảo luật đất đai (sửa đổi)
 5. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 và đôn đốc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023
 6. Hội nghị thông báo, tuyên truyền kế hoạch triển khai thi công dự án: Hệ thống cấp nước sạch cho thị trấn Liên Sơn, xã Đắk Liêng và xã Đắk Nuê
 7. Đại hội đại biểu Hội Nông Dân xã Yang tao lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028
 8. Đại hội Hội Nông dân xã Đăk Liêng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028
 9. Đại hội Hội Nông dân xã Buôn Triết, khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028
 10. Phiên giao dịch việc làm năm 2023 tại xã Buôn Tría
 11. Đoàn xã Buôn tría triển khai vườn ươm thanh niên
 12. Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I năm 2023