Thời sự huyện Lắk ngày 21/6/2024

  1. HĐND huyện Họp liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám, HĐND huyện khoá XII
  2. Đảng uỷ quân sự huyện Lắk tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
  3. Hội nghị giao ban các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, và hội đặc thù huyện 6 tháng đầu năm 2024
  4. Huyện ủy Lăk tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ
  5. Hội nghị giao ban công tác tháng 05/2024 về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
  6. Lãnh đạo huyện thăm, chúc mừng nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
  7. Hội nghị BCH hội CCB huyện lần thứ 9, khoá VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
  8. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk bàn giao nhà đại đoàn kết cho Hội Viên Phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
  9. Chương trình phổ biến kiến thức kỹ năng phòng ngừa tai nạn thương tích – tai nạn đuối nước./.