Thời sự huyện Lắk ngày 19/6/2024

  1. Đoàn công tác của ban thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Ban thường vụ Huyện uỷ Lắk
  2. Hội nghị giao ban Thường trực Huyện uỷ với các ban xây dựng Đảng, UBMTTQ VN, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm chính trị và các tổ chức chính trị xã hội
  3. Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ tám, HĐND huyện khóa XII
  4. Hội nghị thông tin về tình hình thời sự, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở quý II, năm 2024
  5. Đoàn Công tác của Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân huyện giám sát việc thực hiện dự án 1 chương trình mục tiêu quốc 1719 tại xã Đắk Nuê
  6. Phát huy vai trò của ban công tác Mặt trận ở cơ sở trong công tác vận động Nhân dân Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh
  7. Ban Dân vận Huyện ủy Buôn Đôn đến thăm làm việc tại huyện Lăk./.