Thời sự huyện Lắk ngày 20/3/2024

  1. Khởi công xây dựng 8 phòng học mới Trường Mầm non Liên Sơn
  2. Khảo sát nhà văn hóa cộng đồng trên địa bàn xã Buôn Tría
  3. Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng giành cho học sinh THPT trên địa bàn huyện
  4. Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II/2024
  5. Đoàn công tác của UBND huyện kiểm tra việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới tại xã Buôn Triết
  6. Đoàn công tác của UBND huyện kiểm tra việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới tại xã Đắk Liêng./.