Thời sự huyện Lắk ngày 15/3/2024

 1. Trao quỹ tiết kiệm cho 02 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại xã Buôn Triết và xã Krông Nô
 2. UBND huyện công bố, trao Quyết định sáp nhập Trường học và công tác Cán bộ
 3. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện bàn giao bò giống sinh sản cho Hội viên phụ nữ nghèo
 4. Hội Cựu chiến binh huyện trao tặng bò sinh sản cho Hội viên nghèo xã Yang Tao
 5. Huyện Lắk được cấp 130,44 tấn gạo cứu đói dịp giáp hạt năm 2024
 6. Buôn Nam Pă, xã Yang Tao ra mắt “Buôn văn hóa”
 7. Nông dân huyện Lăk tất bật mùa tưới cà phê
 8. Nông dân xã Buôn Triết chăm sóc lúa vụ đông xuân 2023 – 2024
 9. UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống hạn hán trong mùa khô 2023 -2024
 10. Tăng cường chăm sóc các loại cây trồng thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
 11. Hội Cựu Chiến binh huyện tặng bò cho Hội viên hội Cựu Chiến binh tại xã Krông Nô./.