Thời sự huyện Lăk ngày 18/03/2021

Nội dung:

  1. Hội người cao tuổi xã Buôn tría tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  2. Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 2020
  3. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  4. Tưng bừng hội trại chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
  5. Gom nắng thăp sáng đường quê