Thời sự huyện Lăk ngày 16/03/2021

Nội dung:

  1. Những chuyển biến mạnh mẽ của huyện Lăk sau kỳ Đại hội Đảng
  2. Công an huyện Lăk đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước Công dân gắn chíp điện tử
  3. Đại hội người cao tuổi xã Nam Ka khoá V, NK 2021 – 2026
  4. Họp ban chỉ đạo Cải cách hành chính quý I năm 2021
  5. Họp ban chỉ đạo và các tiểu ban tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư huyện
  6. UBBC huyện họp thường ký tháng 3 và tổ chức lễ bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện NK 2021 – 2026