Thời sự huyện Lăk ngày 13/8/2020

Nội dung chương trình:

  1. Đồng chí Võ Ngọc Tuyên tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư huyện ủy Lăk, khóa XV nhiệm kỳ 2020 – 2025
  2. Phóng sự: Nam Ka vùng đất anh hùng – Ký ức một thời oanh liệt