Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lăk lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025