Thời sự huyện Lăk ngày 12/05/2020

Nội dung chương trình:

  1. Thẩm định văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ công an huyện Lăk
  2. Hội nghị trực tuyến thủ tưứng chính phủ đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn sau dịch Covid-19
  3. Huyện Lăk thu được 223 đơn vị máu sạch trong đợt I năm 2020
  4. Hội thảo đầu bờ mô hình trồng lúa bằng phân bón hữu cơ sinh học tại xã Đăk nuê
  5. CCB Phạm Hồng Thao – Gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh