Thời sự huyện Lăk ngày 11/11/2021

  1. UBND huyện tổ chức họp ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Lăk
  2. Xã Đăk Nuê triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19
  3. Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm tích cực tổ chức dạy học trực tuyến
  4. Nông dân huyện Lăk gặp khó khăn trong việc thu hoạch cà phê
  5. Nông dân vợt khó làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp