Thời sự huyện Lăk ngày 09/11/2021

  1. Khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT cho đối tượng kết nạp đảng đợt IV năm 2021
  2. Nhân dân xã Yang Tao thực hiện phòng chống dịch Covid – 19
  3. Nông dân xã Bông Krang tăng cường chăm sóc, bảo vệ lúa Thu Đông
  4. Nông dân xã Đăk Liêng chăm sóc lúa Thu Đông 2021
  5. Nông dân Y’ Per Êung – Gương nông dân tiiêu biểu trong sản xuất kinh doanh giỏi ở thị trấn Liên sơn