Thời sự huyện Lắk ngày 10/5/2024

  1. Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân
  2. Lễ công bố Quyết định của ban thường vụ Huyện uỷ về công tác cán bộ
  3. Họp Tiểu ban Nhân sự và chuyên môn của Hội thao khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXII năm 2024
  4. Họp BTC Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ IV năm 2024
  5. Thăm, tặng quà quân nhân dự bị có hoàn cảnh khó khăn trong LLVT huyện
  6. HĐND xã Bông Krang tổ chức kỳ họp chuyên đề khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  7. Năng suất lúa VietGap huyện Lắk ước đạt trên 90 tạ/ha./.