Thời sự huyện Lắk ngày 08/5/2024

 1. Thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn huyện Lắk
 2. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 4
 3. UBND huyện họp thành viên UBND huyện (mở rộng)
 4. Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng các cấp đợt IV, năm 2024
 5. Giao lưu bóng chuyền giữa huyện Uỷ và BCHQS huyện
 6. Công an huyện Lắk triển khai thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện
 7. Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ huyện Lắk, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
 8. Xã Ea R’bin tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
 9. Xã Nam Ka tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
 10. Hội Cựu chiến binh thị trấn Liên Sơn tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019 – 2024
 11. Hội thảo tham quan mô hình lúa thuần năng suất, chất lượng cao Hương Châu 6
 12. Bà con Đăk Nuê tập trung vụ thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2023 – 2024./.