Thời sự huyện Lắk ngày 10/5/2023

  1. Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và cấp giấy chứng nhận QSĐ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS nghèo ở xã Đắk Liêng, giai đoạn 2013 – 2020
  2. Công bố quyết định của BTV huyện Uỷ giám sát đối với tập thể Chi uỷ Chi bộ và đồng chí phó bí thư phụ trách Chi bộ kiểm lâm
  3. Học tập, quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  4. Xử phạt 5 triệu đồng và buộc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu đối với trường hợp đổ đất san lấp mặt bằng trái phép tại xã Đăk Liêng
  5. Tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân trong khu vực giải toả mặt bằng triển khai dự án và xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực trung tâm điểm du lịch hồ Lắk
  6. Bà con xã Đăk Nuê gấp rút thu hoạch cây trồng vụ mùa đông xuân triển khai xuống giống vụ hè thu
  7. Người lao động được cử đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc cần biết./.