Thời sự huyện Lắk ngày 05/5/2023

  1. Đồng chí Bí thư huyện Ủy tiếp công dân giải quyết các vấn đề khiếu nại, lắng nghe nguyện vọng của người dân
  2. Đoàn công tác liên ngành trung ương khảo sát thực tế tại xã Nam Ka, huyện Lắk đề nghị xét công nhận xã an toàn khu
  3. Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên huyện Lắk năm 2023
  4. Người dân phấn khởi vì dự án cấp nước sạch được khẩn trương thi công
  5. Nông dân xã Buôn Tría bắt đầu thu hoạch lúa Đông – Xuân
  6. Xã Đăk Phơi nổ lực thoát nghèo.