Thời sự huyện Lắk ngày 04/8/2023

  1. Lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk kiểm tra tình hình lũ lụt tại huyện Lăk
  2. Nghị họp trực tuyến ban chỉ đạo Cải cách hành chính, sơ kết công tác Cải cách hành chính tỉnh Đăk Lăk 6 tháng đầu năm 2023
  3. Lễ công bố các quyết định về giải thể và thành lập các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy
  4. Hội nghị họp Ban chỉ đạo hội thi “Dân vận khéo” cấp huyện năm 2023
  5. Họp Ban tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Lăk lần thứ I năm 2023
  6. Kiểm tra liên ngành kiểm tra các hoạt động khai thác thủy sản trên hồ Lăk
  7. Lễ ra mắt mô hình điểm “Tổ truyền thông cộng đồng” và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội và thành viên mô hình
  8. Nông dân huyện Lăk gặp nhiều khó khăn trong sản xuất lúa hè thu
  9. Hiệu quả từ nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn./.