Thời sự huyện Lắk ngày 02/8/2023

  1. Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2030
  2. Bế giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng đợt II năm 2023
  3. Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt II/2023
  4. Mưa lớn làm sập một căn nhà của người dân ở buôn Yuk, xã Đăk Liêng
  5. Hội thi hoà giải viên giỏi huyện Lắk năm 2023
  6. Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Cấp ủy, chính quyền địa phương với cán bộ, Đoàn viên thanh niên và Hội viên phụ nữ xã Đăk Liêng năm 2023
  7. UBND xã Đăk Nuê tổ chức đối thoại với thanh niên và gặp mặt sinh viên dân tộc thiểu số
  8. Đoàn xã Bông Krang tổ chức Hội thao trò chơi gian hè năm 2023./.