Thời sự huyện Lăk ngày 04/8/2022

  1. Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh tổ chức họp trực tuyến
  2. Ban thường vụ huyện uỷ trao kinh phí hỗ trợ đảng viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn
  3. Huyện uỷ  hỗ trợ đảng viên người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nam Ka
  4. Hỗ trợ 600 cây mít thái siêu trái cho các hộ dân buôn đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đăk Liêng thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng
  5. “Thấp thỏm” nỗi lo điện tự kéo ở xã Buôn Triết
  6. 20 năm đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách