Thời sự huyện Lăk ngày 02/8/2022

  1. Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá X và HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  2. Tổ chức thành công đại hội điểm chi bộ Tài chính – Kế hoạch huyện Lắk nhiệm kỳ 2022 – 2025
  3. Huyện Lắk tổ chức gặp mặt sinh viên dân tộc thiểu số
  4. Chủ đầu tư lấy ý kiến cộng đồng dân cư khu định cư để xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực trung tâm điểm du lịch Hồ Lắk
  5. Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình 06 phòng học 02 tầng trường Mầm non Hoa Mai xã Đăk Phơi