Thời sự huyện Lắk ngày 03/11/2023

  1. Hội nghị trực tuyến hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 09/11 năm 2023
  2. Hội nghị trực tuyến chuyên đề về đảm bảo ATGT đối với học sinh
  3. Các linh mục dòng Đa Minh và Hiệp sỹ Đại thánh giá Lê Đức Thịnh chào thăm lãnh đạo huyện Lăk
  4. Giám sát việc thu chi các khoản đóng góp ngoài ngân sách tại các trường học trên địa bàn xã Đắk Nuê
  5. Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận Chính trị và nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy năm 2023
  6. Kỳ họp Chuyên đề lần thứ nhất HĐND thị trấn Liên Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
  7. Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023 tại trường phổ thông dân tộc nội trú – THCS Lắk./.