Thời sự huyện Lắk ngày 02/11/2023

  1. Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú – THCS Lắk
  2. Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất HĐND thị trấn Liên Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026./.