Xã Đăk phơi tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND xã với nhân dân năm 2020

Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương cũng như các văn bản hướng dẫn của tỉnh, huyện về việc triển khai tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND cấp xã với nhân dân, UBND xã Đăk Phơi vừa tổ chức hội nghị Đối thoại giữa UBND xã với nhân dân. Tham gia buổi đối thoại có lãnh đạo Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMTTQVN, các ban ngành, đoàn thể xã Đăk Phơi và đông đảo người dân trên địa bàn xã.

Tại Hội nghị đã có 14 ý kiến kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương về những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực như: Công tác Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đã hiến đất để làm điện, đường, trường, nhà Văn hóa cộng đồng… nhưng đến nay chưa được đổi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Vấn đề đường giao thông nội đồng tại một số tuyến đã hư hỏng nặng nhưng chưa được quan tâm đầu tư; Các chính sách hỗ trợ về nhà ở, thẻ bảo hiểm Ytế, tiền hỗ trợ Covid, tiền điện còn nhiều bất cập; chính quyền địa phương cần tạo điều kiện cho các hộ nghèo được lấy cát để xây dựng nhà ở; Vì sao phải đóng thuế xây dựng nhà ở…..

Sau khi nghe các ý kiến của người dân phản ánh tại Hội Nghị lãnh đạo UBND xã đã tiếp thu, trả lời và giải trình các kiến nghị của người dân từng việc rõ ràng, cụ thể để giải đáp, làm rõ các vấn đề mà người dân thắc mắc còn các vấn đề như việc Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đã hiến đất để làm các công trình phúc lợi xã hội, công tác cấp thẻ bảo hiểm Ytế, lãnh xã đã chỉ đạo các cán bộ xã phú trách trong thời gian tới hướng dẫn người dân làm thủ tục hồ sơ đề nghị các phòng ban của huyện xem xét giải quyết cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo UBND xã với nhân dân đã phát huy quyền của người dân trong tham gia xây dựng chính quyền cơ sở. Qua đó giúp cho lãnh đạo chính quyền địa phương thấy được các vướng mắc ở cơ sở để kịp thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị và những vấn đề mà người dân bức xúc để từ đó tạo niềm tin trong nhân dân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xuân Thái