Xã Đăk Phơi cấp bồn chứa nước cho hộ nghèo theo chương trình MTQG 1719

Thực hiện Tiểu dự án 4, thuộc Dự án 1 Chương trình MTQG 1719, xã Đăk Phơi đã tiến hành cấp 244 bồn chứa nước sinh hoạt cho các hộ nghèo là người DTTS trên địa bàn xã với tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ là 732 triệu đồng.

Bồn chứa nước được cung cấp cho các hộ dân là loại bồn Inox Như Ý thể tích 1.000 lít do Công Ty Bồn nước Thiên Thành BMT (Đăk Lăk) cung cấp. Bồn chứa nước bảo đảm mới 100%, đúng theo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng.

Tại đây các hộ dân đã được lãnh đạo chính quyền địa phương quán triệt các nội dung về việc sử dụng và bảo quản bồn chứa nước, các hộ dân cũng đã ký cam kết sử dụng đúng mục đích là dùng để chứa nước sinh hoạt cho gia đình và không được thực hiện mua bán buồn Inox được hỗ trợ.

Việc cấp bồn chứa nước nhằm giúp các hộ nghèo DTTS trên địa bàn xã Đăk Phơi cải thiện khó khăn về nước sinh hoạt trong điều kiện đang bước vào mùa khô hiện nay. Qua đó, góp phần bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng dân cư ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Văn Thắng