Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng diện tích Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Buôn Triết

Năm học 2023- 2024, Trường tiểu học Nuyễn Bỉnh Khiêm, xã Buôn Triết có tổng số 490 học sinh, trường có 01 điểm học chính và 01 điểm học lẻ tại thôn Mê Linh 2, toàn trường có 18 lớp học và 22 phòng học. Với mục tiêu từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng của Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phấn đấu xây dựng trường đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ I, qua đó để xã Buôn Triết đạt tiêu chí số 05 về trường học của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, UBND huyện đã quan tâm đầu tư cho nhà trường các hạng mục như: đầu tư xây dựng dãy nhà 02 tầng với 04 phòng học chức năng, có tổng mức đầu tư 4 tỷ 520 triệu đồng; đầu tư đền bù, san nền, kè đá và hàng rào với tổng mức đầu tư 3 tỷ 658 triệu đồng. Đến nay hạng mục xây dựng phòng học chức năng đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ và dần đi vào hoàn thiện, tuy nhiên đối với hạng mục đền bù, san nền, kè đá và hàng rào vẫn chưa thể triển khai thực hiện nguyên nhân là do chưa giải phóng được mặt bằng để mở rộng diện tích điểm học chính của trường.

Theo quyết định số 3733 ngày 29 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Buôn Triết, hạng mục đền bù san nền, kè đá và hàng rào có chi phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 1 tỷ 250 triệu đồng chi trả cho 03 hộ gia đình có tổng diện tích đất được thông báo thu hồi là 1.312,4 m2 đất. Khi nhận được thông báo số 48 của UBND huyện về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình, người dân rất đồng tình hưởng ứng và mong muốn chính quyền địa phương các cấp quan tâm hỗ trợ thực hiện công tác đền bù thoả đáng, tránh thiệt thòi cho người dân. Ông Mai Danh Thuấn, thôn Đoàn kết 2 xã Buôn Triết là hộ gia đình có hơn 900m2 đất được thông báo bị thu hồi.

Hiện nay xã Buôn Triết 2/4 trường học đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 gồm: trường mẫu giáo Vành khuyên và Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Để đạt tiêu chí 05 về trường học thì việc xây dựng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh khiêm đạt chuẩn quốc gia rất cần có sự quan tâm phối hợp tích cực của các cấp, các ngành chức năng, cùng chính quyền địa phương và sự hưởng ứng của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng diện tích trường, triển khai thực hiện hạng mục đền bù, san nền, kè đá và hàng rào. Qua đó góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 08 ngày 29/12/2021 của BCH Đảng bộ huyện khoá XV về lãnh đạo xây dựng xã Buôn Triết trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025./.

                  H Yur Je + Xuân Thái