HĐND huyện giám sát việc thu, chi các khoản đóng góp ngoài ngân sách tại Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, xã Đăk Phơi

Chiều ngày 02/11, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế – Xã hội của Hội đồng Nhân dân huyện do đồng chí Lê Văn Hiền – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thu, chi các khoản đóng góp ngoài ngân sách tại trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, xã Đăk Phơi năm học 2022 – 2023 và năm học 2023 -2024; cùng tham gia với đoàn có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Pháp chế, Ban Dân tộc của HĐND huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện và đại diện chính quyền địa phương xã Đăk Phơi.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo nhà trường đã báo cáo kết quả việc thu, chi các khoản đóng góp ngoài ngân sách của học sinh năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024. Theo báo cáo, cơ bản các nhà trường đã thực hiện công tác thu, chi theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; Các khoản thu gồm khoản thu tự nguyện phục vụ trực tiếp cho học sinh, các khoản thu của các tổ chức hội, đoàn thể trong nhà trường như kinh phí hoạt động của Ban đại diện hội cha mẹ học sinh, quỹ Đoàn, hội, đội thiếu niên, sao nhi đồng và các khoản tài trợ khác, đã thực hiện theo đúng quy định, văn bản hướng dẫn hiện hành; các khoản thu thỏa thuận đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương; mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất cao giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện thu, chi, sử dụng các khoản đóng góp ngoài ngân trong nhà trường vẫn còn một số tồn tại như: Kế hoạch thu chưa cụ thể, các khoản thu, chi chưa được chặc chẽ, một số chứng từ chưa đảm bảo, chưa thông qua kế toán, chưa có ý kiến, phê duyệt các khoản thu của chính quyền địa phương,…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Hiền – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện cùng các thành viên trong đoàn ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện thu, chi các khoản đóng góp ngoài ngân sách của nhà trường. Đồng thời, đề nghị nhà trường cần chú trọng thực hiện công tác hạch toán, kế toán, quyết toán, thống kê các khoản thu, thực hiện bổ sung các chứng từ thu, chi theo đúng quy định của pháp luật. Tuyệt đối không được dùng khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho mục đích khác và việc thu, chi các khoản cần thực hiện trên cơ sở thống nhất cao giữa phụ huynh học sinh và nhà trường; thực hiện quyết toán riêng các khoản thu của phụ huynh, báo cáo công khai các khoản thu, chi tới toàn thể phụ huynh, giáo viên, nhân viên trong trường;…

Văn Hoan