Chuyển trụ sở làm việc một số cơ quan, đơn vị về làm việc tại trụ sở HĐND và UBND huyện (dãy nhà 3 tầng mới)

Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, Thường trực Huyện ủy. Sau một thời gian thi công, đến nay công trình nhà làm việc 03 tầng (mới) trụ sở HĐND và UBND huyện và công trình trụ sở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện đã hoàn thành và đi vào khai thác, sử dụng. Để bảo đảm cơ sở vật chất phòng làm việc công vụ tạo thuận tiện cho các phòng ban làm việc. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan hành chính, sự nghiêp gồm: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; phòng Dân tộc huyện; phòng Tư Pháp huyện; Thanh tra huyện; Ban Tiếp công dân huyện; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện; Hội Chữ thập đỏ huyện; Chi cục Thống kê Lắk –Krông Bông; Trạm Khuyến nông huyện, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, Trạm Thú y huyện, Các hội đặc thù thuộc UBND huyện, Hội Doanh nghiệp huyện chuyển về làm việc tại dãy nhà 03 tầng (mới) thuộc khu trụ sở HĐND và UBND huyện. Đối với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện thực hiện chuyển, tại địa chỉ: Số 04, đường Nơ Trang Lơng, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk.

Mọi công tác di dời chuyển về trụ sở làm việc mới thực hiện trong ngày 30 và 31/12/ 2023, để  các cơ quan đơn vị sẽ làm việc tại trụ sở mới vào ngày 2/1/2024.

Văn Thắng