UBND Huyện làm việc với xã Yang Tao và Bông Krang về chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo UBND huyện, ngày 08/06 đoàn công tác của UBND huyện do Đồng chí Nay Y Phú – Chủ tịch UBND Huyện chủ trì, Đồng chí Võ Thành Huệ – PCT UBND huyện; Các đồng chí HUV phụ trách địa bàn, cùng đại diện các phòng, ban liên quan của huyện đã có buổi làm việc với đảng ủy, UBND các xã Yang Tao, Bông Krang để chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết 05 ngày 05/3/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện về thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2021-2025.

Tại buổi làm việc ở xã Yang Tao, UBND xã đã nêu những mặt còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc của địa phương như: diện tích đất canh tác bỏ hoang, đất ngập úng nước ven hồ, đất bị thiếu nước khô hạn, đất đai bạc màu, các biện pháp xử lý cải tạo đất sản xuất chưa hiệu quả, ý thức người dân chưa cao; trình độ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất chưa đồng đều, còn lạc hậu. Trên cở sở đó đưa ra những giải pháp cụ thể như: Về trồng trọt: chuyển đổi diện tích đất hoang hóa, bỏ trống hoặc đất canh tác bị khô hạn, ngập úng trên địa bàn để trồng các loại cây trồng phù hợp, nhằm thích ứng với điều kiện đất đai, khí hậu, nguồn nước trong điều kiện mới. Tăng cường cải tạo đất, sử dụng phân bón hữu cơ, đầu tư thâm canh, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chuyển đổi các cây lương thực, cây công nghiệp, cây hoa màu kém hiệu quả, có giá trị kinh tế thấp sang trồng các loại cây lương thực, cây ăn quả, cây xóa đói giảm nghèo có giá trị kinh tế cao hơn. Đổi mới hình thức sản xuất lúa theo hướng hợp tác liên doanh, liên kết; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng Vietgap; nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm;  Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc tại chỗ chuyển đổi, cải tạo vườn hộ để trồng các loại cây thích hợp để xóa đói, giảm nghèo. Về chăn nuôi: Đẩy mạnh công tác cải tạo con giống và đưa các loại con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo và đầu tư giống bò lai 3B để cải tạo chất lượng đàn bò, tiến hành nuôi dê tại các chân đồi…

Trước tình trạng khó khăn về nguồn nước vào mùa khô xã cần có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống đập thủy lợi ở thác bìm bịp buôn Năm Pă, kiên cố hóa kênh mương, tu sửa các công trình thủy lợi đã xuống cấp, nhằm đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Các tổ chức đoàn thể ở huyện và xã phối hợp với đội ngũ khuyến nông, bảo vệ thực vật kết hợp giữa  tuyên truyền vận động, tổ chức các hội thảo chuyên đề về phát triển kinh tế, tập huấn, phổ biến và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật bằng nhiều hình thức, tạo sự đồng thuận về nhận thức trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nay Y Phú – Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh những vấn đề cần triển khai thực hiện. Đồng thời đề nghị xã cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy được những tiềm năng, thế mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn đã đi khảo sát thực tế ở một số diện tích đất canh tác để thực hiện mô hình trồng lúa áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm.

Chiều cùng ngày đoàn công tác của huyện đã có buổi làm việc với đảng ủy, UBND xã Bông Krang tại buổi làm việc UBND xã đã nêu lên những khó khăn của địa phương hiện nay như tình trạng đất khô cằn, thiếu nước tưới nông nghiệp, thiếu điện sản xuất, thiếu con giống trong thực hiện các mô hình chăn nuôi…trên cơ sở đó xã đã đưa ra những giải pháp để khắc phục khó khăn, từng bước thực hiện, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát huy những tiềm năng, thế mạnh, tiến hành thực hiện các mô hình Nông – Lâm kết hợp, mô hình sản xuất thí điểm, khuyến khích phát triển các trang trại hộ gia đình áp dụng khoa học kỹ thuật cao để mang lại hiệu quả kinh tế góp phần vào mục tiêu xoá đói giảm nghèo cho người dân.

Qua buổi làm việc với xã Bông Krang đoàn làm việc của Thường trực UBND huyện đã đồng nhất quan điểm về các phương án, giải pháp của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với những vấn đề khó khăn, tồn tại của địa phương, trên cơ sở đó lãnh đạo UBND huyện đề nghị đảng uỷ, UBND, các tổ chức đoàn thể địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân sớm nắm rõ và tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp theo tinh thần Nghị quyết 05, ngày 05/3/2021 của  Huyện uỷ. Trước tiên cần tổ chức triển khai một vài mô hình cho cán bộ khối đảng, chính quyền, đoàn thể làm gương để tuyên truyền, vận động nhân dân làm theo, đồng thời có kế hoạch kiểm tra, theo dõi, giám sát và đánh giá tiến độ triển khai, hiệu quả các mô hình rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn./.

Văn Hoan – Quang Huy