UBND huyện Lắk sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội , an ninh quốc phòng 6 tháng năm 2020

Đồng chí Võ Ngọc Tuyên – Bí thư huyện ủy đến tham dự và chỉ đạo hội nghị; đại diện lãnh đạo UBND huyện Lắk; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành huyện và các bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND 11 xã, thị trấn.

Trong 6 tháng năm 2020 tình hình kinh tế – xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực như: Toàn huyện đã gieo trồng được 25.306 ha cây trồng các loại đạt 98% kế hoạch, trong đó vụ đông xuân 2019 -2020  gieo trồng được 6735 ha đạt 105,9% kế hoạch; tổng sản lượng cây lương thực vụ đông xuân năm 2019 – 2020 được 42.782,6 tấn; tổ chức 23 lớp tập huấn cho 1041 lượt nông dân trên địa bàn huyện về kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm, kỹ thuật trồng rau ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn ViệtGAP nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩn do nông dân làm ra; Toàn huyện có 750 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác ước đạt khoảng 1.100 tấn,. Trong 6 tháng đầu năm đã nhận 166 hồ sơ thẩm định thiết kế bản vẽ, dự toán thi công công trình, đã thẩm định xong 138 hồ sơ và 28 hồ sơ công trình, kinh phí đầu tư theo dự toán chủ đầu tư lập 151,8 tỷ đồng. Gía trị sản lượng sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ước đạt 123 tỷ 781 triệu đồng, đạt hơn 44% KH, doanh thu từ ngành thương mại, dịch vụ và du lịch ước đạt 495 tỷ đồng, đạt 50,51% KH; Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 15 tỷ 732 triệu đồng đạt 43,88%. Tình hình an ninh, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, tổ chức tốt công tác giao nhận quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Các chính sách xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đã có 35.644 lượt người đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đặc biệt là dịch bệnh covid 19; đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh bạch hầu không để lây lan rộng trong cộng đồng

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề còn tồn tại cần khắc phục như: về việc hướng dẫn các thủ tục cấp phép khai thác mỏ đất tại các xã, thị trấn; tình trạng lấn chiến đất lâm nghiệp; tranh chấp đất đai giữa các công ty Lâm nghiệp và người dân còn sảy ra; công tác giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản còn gặp nhiều khó khăn…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đồng chí Võ Ngọc Tuyên – Bí thư huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đâu tư xây dựng cơ bản; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; chủ động sắp xếp công tác nhân sự sau đại hội Đảng cấp cơ sở…

H Yur Je