TW đoàn TNCS HCM tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt NQ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến với các điểm cầu toàn quốc của các tỉnh, thành phố và huyện, tham dự hội nghị tại điểm cầu chính ở Hà Nội có các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, UV BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận TW, các đồng chí UVBCHTW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại điểm cầu huyện Lăk, tham dự hội nghị có các UVBCH – BTV huyện đoàn, Bí thư, phó bí thư đoàn các xã, thị trấn và chi đoàn trực thuộc huyện đoàn.

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được , PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận TW giới thiệu về những nội dung cốt lõi của NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư XIII của Đảng; các Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và an ninh quốc gia…Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thường trực TW Đoàn TNCS HCM. Quán triệt chương trình hành động của Đoàn TNCS HCM thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, Đoàn viên Thanh niên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết lần thứ XIII Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Xuân Thái