Triển khai xây dựng nhà làm việc các phòng ban chuyên môn UBND huyện

Nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; đồng thời, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện. UBND huyện đang triển khai xây dựng Nhà làm việc các phòng ban chuyên môn UBND huyện, với tổng kinh phí 25 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh.

Dự án Nhà làm việc các phòng ban chuyên môn UBND huyện được xây dựng trong khuôn viên Trụ sở làm việc hiện tại của HĐND và UBND huyện bao gồm các hạng mục: Công trình Nhà làm việc, cổng, tường rào, khuôn viên và hạ tầng kỹ thuật đi kèm có tổng diện tích đất xây dựng khoảng 806 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 2.200 m2, công trình cao 03 tầng, chiều cao tính từ cốt sân tới đỉnh mái 16,43m2. Dự kiến xây dựng cổng, hàng rào sắt thoáng, cổng chính gang uốn hoa văn, mô tơ đẩy. Có sân bê tông và đường nội bộ được trồng cây bóng mát và cỏ theo bản vẽ thiết kế.

Dự án Nhà làm việc các phòng ban chuyên môn UBND huyện thuộc dự án nhóm C, công trình dân dụng, cấp III do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lắk làm chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023.

 H Yur Je